I-PAT馬券道場8- 
  2005年開催別戦績 昇段認定証
 寝起きで急いで賭けた割に好成績..ただ穴馬なし..